1
Gåvobevis
2
Betalinformation
3
Slutför gåvoköp

Belopp på högtidsgåva

Nollställ

Vem vill du hedra?

Välj bild för högtidsbladet


Högtidsgåva

Barnmissionen har med glädje och
tacksamhet mottagit en gåva till
vårt arbete för utsatta barn och familjer.

Barnmissionen

Strömgatan 14, 212 25 Malmö

Tel: 040-689 30 40

Plusgiro: 90 10 80-2

www.barnmissionen.se


Leverans av högtidsbladet

Välj om du vill skriva ut och leverera högtidsbladet själv, eller om du vill att Barnmissionen ska hantera det.


Adress till mottagare

Varmt välkommen att ringa till Barnmissionen på tel. 040/689 30 40 om du behöver hjälp.