1
Gåvobevis
2
Betalinformation
3
Slutför gåvoköp

Belopp på minnesgåva

Nollställ

Vem vill du hedra?

Välj bild för minnesbladet
Minnesblad

Till minne av

har Barnmissionen med tacksamhet
mottagit en gåva från:

Barnmissionen

Strömgatan 14, 212 25 Malmö

Tel: 040-689 30 40

Plusgiro: 90 10 80-2

www.barnmissionen.se


Leverans av minnesbladet

Välj om du vill skriva ut och leverera minnesbladet själv, eller om du vill att Barnmissionen ska hantera det.


Adress till mottagare


Varmt välkommen att ringa till Barnmissionen på tel. 040/689 30 40 om du behöver hjälp.